HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Policie, hasiči

 
 

Bezpečnost v České republice

Česká republika je členským státem Evropské unie a při zajišťování své bezpečnosti a bezpečnosti svých občanů musí reagovat na stejné výzvy, s nimiž jsou konfrontovány ostatní státy EU. Globalizační a integrační procesy provází nárůst hrozeb jak z hlediska bezpečnosti států, tak jejich občanů. Jedná se především o terorismus, organizovaný zločin, nelegální šíření zbraní hromadného ničení, nelegální migraci, ale také různé průmyslové havárie, přírodní katastrofy či epidemie nemocí.

 

Související články

 
Policie, hasiči
 
 

Bezpečnost v České republice

Česká republika je členským státem Evropské unie a při zajišťování své bezpečnosti a bezpečnosti svých...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…