HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Policie, hasiči

 

Bezpečnost v České republice

 
photo:  ()
 

Česká republika je členským státem Evropské unie a při zajišťování své bezpečnosti a bezpečnosti svých občanů musí reagovat na stejné výzvy, s nimiž jsou konfrontovány ostatní státy EU. Globalizační a integrační procesy provází nárůst hrozeb jak z hlediska bezpečnosti států, tak jejich občanů. Jedná se především o terorismus, organizovaný zločin, nelegální šíření zbraní hromadného ničení, nelegální migraci, ale také různé průmyslové havárie, přírodní katastrofy či epidemie nemocí.

 
Vnější bezpečnost státu zajišťuje spolu s NATO Armáda České republiky (AČR), o udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnost se stará Policie České republiky (PČR) a městské (obecní) policie jednotlivých měst a obcí. Vedle nich existuje ještě vojenská policie.

Státní policie – Policie České republiky
Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s působností po celém území státu. Stará se zejména o vnitřní bezpečnost a pořádek v zemi. Celostátní tísňová linka policie je 158. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.

Hlavní náplň činnosti Policie České republiky: chrání majetek a bezpečnost občanů, zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti terorismu, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele apod.

Specializované policejní útvary Policie ČR:
 • Kriminalistický ústav Praha
 • Letecká služba
 • Národní protidrogová centrála SKPV (SKPV = služba kriminální policie a vyšetřování)
 • Služba cizinecké policie
 • Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
 • Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
 • Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
 • Útvar pro ochranu prezidenta ČR
 • Útvar pro ochranu ústavních činitelů
 • Útvar rychlého nasazení
 • Útvar speciálních činností SKPV 

Městská a obecní policie
Městské či obecní policie jsou zřizovány a řízeny jednotlivými městy a obcemi. Jejich činnost je omezena na příslušné město či obec. Při plnění úkolů úzce spolupracuje s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Tísňová linka městské policie je 156.

Do kompetencí obecní policie spadají zejména tyto činnosti: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, ve stanoveném rozsahu přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty atd.

Služba cizinecké policie
Cizinecká policie je útvar Policie ČR s celorepublikovou působností a zvláštní specializací. Mezi její hlavní úkoly patří odhalování nelegální migrace občanů jiných států a povolování vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Cizinecká policie má rovněž za úkol potírat trestnou činnost páchanou v souvislosti s překračováním státních hranic.
Kontakty na jednotlivé složky cizinecké policie naleznete zde.

Vojenská policie je zvláštní policejní sbor, který působí v armádě. Plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu atd. Úkoly spadající do pravomocí Vojenské policie naleznete zde.

Více informací o bezpečnosti v České republice, o jejích jednotlivých složkách a mnoho dalšího naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
 
 
Autor: Romana Kuncová
 
Zdroj: www.mvcr.cz
 
Přidáno: 16.11.2010
 
 
 

Související články

 
Policie, hasiči
 
 

Bezpečnost v České republice

Česká republika je členským státem Evropské unie a při zajišťování své bezpečnosti a bezpečnosti svých...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…