HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Právo

 

Ombudsman – veřejný ochránce práv

 
photo:  (ochrance.cz)
 

Institut ombudsmana nemá v České republice příliš dlouhou historii, má však za sebou tisíce vyřízených stížností od občanů a desítky návrhů, jak zlepšit právní předpisy, aby byly přívětivější k lidem.

 
Na veřejného ochránce práv, jak zní přesný název tohoto institutu, se se svým problémem může obrátit každá fyzická a právnická osoba, tedy i cizinci žijící v ČR.

Úkolem ombudsmana je chránit lidi před jednáním úřadů a dalších institucí, které vykonávají veřejnou správu (s výjimkou samosprávy), pokud:
  • je takové jednání v rozporu s právem,
  • neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy,
  • jsou úřady a instituce nečinné.
Do kanceláře českého veřejného ochránce práv každoročně dorazí kolem 7500 podnětů. Ombudsman působí jako vnější, nezávislý, bezplatný, relativně operativní a co nejméně formální institut. V ČR nemá ombudsman k dispozici v podstatě žádné přímé donucovací prostředky. Nápravu požaduje po státním orgánu, který se pochybení dopustil. Jestliže příslušný orgán nápravu nezjedná, obrátí se ombudsman na orgán nadřízený, případně předloží věc vládě. Jeho úkolem není měnit či nahrazovat rozhodnutí orgánů státní správy, ale požadovat, aby k nápravě byly využity vlastní kontrolní, nápravné a sankční zákonné pravomoci.

Úkolem ombudsmana je rovněž pravidelně navštěvovat místa, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, což jsou kromě věznic i X3 zařízení pro cizince X3 (přijímací, pobytová a integrační azylová střediska). Ombudsman usiluje o respektování základních občanských práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

Prvním českým ombudsmanem se v prosinci roku 2000 stal vysoce uznávaný právník JUDr. Otakar Motejl, který funkci veřejného ochránce práv vykonával až do své smrti v květnu 2010. Jeho nástupcem se stal JUDr. Pavel Varvařovský, jenž se úřadu ujal v září 2010.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Zdroj: www.ochrance.cz
 
Přidáno: 11.04.2011
 
 
 

Související články

 
Právo
 
 

Czech POINT – pomocník s veřejnou...

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je unikátní projekt, který nabízí...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

Nová daňová reforma v ČR

Daňová reforma schválená Parlamentem ČR na podzim 2011 novelizuje klíčové daňové, pojistné a další zákony...

 
 
Právo
 
 

Kam pro informace o pobytu cizinců na...

Každý stát stanoví svá vlastní pravidla a normy, které určují, za jakých podmínek se na jeho území mohou...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…