HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje

 

Za odpadky musí platit nově i cizinci

 
photo:  (sxc.hu)
 

Za odvoz odpadků z popelnic u domů musí nově platit i cizinci, kteří mají v České republice přechodný pobyt. Od ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o místních poplatcích, která to nařizuje.

 
Nová norma rozšiřuje nejen okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad, ale zvyšuje také maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Tyto poplatky se platí obci, kde je osoba či rodina přihlášena k pobytu.

Za odvoz odpadků budou obce moci od roku 2013 vybírat až 1000 korun za kalendářní rok za každou osobu v domácnosti. O tom, kolik to ve skutečnosti je, se informujte na webových stránkách města či obce, kde žijete, případně přímo na radnici či obecním úřadě. Zde vám rovněž podají informace, jak je to s placením, pokud jste se do obce nově přistěhovali v průběhu roku.

Podle zákona o místních poplatcích musí za odvoz odpadků z domácností platit tyto osoby:
  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (to se týká samozřejmě i cizinců)
  • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt ve městě na dobu delší než 90 dnů,
  • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá ve městě přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a které byl povolen pobyt ve městě.
Nově musí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platit i vlastníci bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Týká se to tedy majitelů chalup, chat, rekreačních objektů nebo apartmánů v horských střediscích.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 27.12.2012
 
 
 

Související články

 
Jak to v ČR funguje
 
 

Centrum pro integraci cizinců

Organizace, která pomáhá imigrantům včlenit se do české společnosti.

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Volný čas
 
 

Divadla pro děti

Divadlo je kouzelný svět, který láká nejen dospělé, ale také děti. Prožitek z divadelního představení...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…