HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Zdravotnictví

 

Plátci pojistného - situace osoby samostatně výdělečně činné

 
photo:  ()
 

Zdravotní pojištění z hlediska osoby samostatně výdělečně činné.

 

Osoby samostatně výdělečně činné účastné veřejného zdravotního pojištění:

  • odvádějí pojistné samy , a to ve formě měsíčních záloh a následného ročního vyúčtování,

  • jsou povinny do 8 dnů od zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti tuto skutečnost ohlásit zdravotní pojišťovně,

  • jsou povinny při změně zdravotní pojišťovny předložit nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné.

Neplatí-li samostatně výdělečně činná osoba pojistné řádně a včas, riskuje, že jí bude pojišťovnou vyměřeno penále, pojišťovna bude na takové osobě pojistné a penále vymáhat.

Tyto osoby mají přístup k nemocenskému pojištění ve formě dobrovolné účasti.

Není-li osoba samostatně výdělečně činná účastna veřejného zdravotního pojištění, musí se smluvně pojistit u VZP.

Nejčastější dotazy

  • Chci v ČR podnikat, jak se mohu pojistit? Co všechno musím udělat při vyřizování pojištění?

V tomto případě je potřeba rozlišit několik možných situací, ve kterých se můžete nacházet:

  • jste v ČR držitelem povolení k pobytu . V tomto případě jste účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění. Své zdravotní pojišťovně jste povinen nejpozději do osmi dnů nahlásit zahájení samostatné výdělečné činnosti, ve stejném termínu jste povinen pojišťovně nahlásit i ukončení této činnosti. Plátcem pojistného jste vy. Pojistné hradíte formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

  • jste držitelem víza za účelem podnikání . V tomto případě se musíte pojistit smluvně u VZP. Od 1.7.2001 již bylo upuštěno od praxe, kdy bylo vydání pobytového víza vázáno na předložení potvrzení o zdravotním pojištění na celou dobu platnosti víza.

Smluvní zdravotní pojištění je možné sjednat dle Všeobecných pojistných podmínek na dobu šesti až dvanácti měsíců.

Pojistná doba začíná dnem, který je ve smlouvě stanoven jako počátek pojištění a končí dnem uplynutí sjednané lhůty. VZP poskytuje při platbě na dvanáct měsíců doplňující zdravotní péči. Před uplynutím sjednané lhůty může pojištěnec v případě dlouhodobého smluvního pojištění požádat o prodloužení smlouvy na další období. Systém hrazení pojistného zůstává stejný, vstupní lékařská prohlídka se již neprovádí (až po 3 letech).

Pojistné na krátkodobé smluvní zdravotní pojištění se platí na jednotlivé pojištěné dny dopředu.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 17.12.2009
 
 
 

Související články

 
Zdravotnictví
 
 

Zdravotní pojištění cizinců

Ať už do Česka přijíždíte jako turista, student, nebo zde hodláte pobývat přechodnou dobu či se zde...

 
 
Zdravotnictví
 
 

Plátci pojistného - situace osoby...

Zdravotní pojištění z hlediska osoby samostatně výdělečně činné.

 
 
Zdravotnictví
 
 

Princip fungování zdravotnictví

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…