HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Zdravotnictví

 

Princip fungování zdravotnictví

 
photo:  (sxc.hu)
 

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou a poskytují pacientům pojištěným u příslušné zdravotní pojišťovny zdravotní péči bez přímé úhrady.

 

Organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR

Zdravotní služby poskytuje soustava zařízení
  • ambulantní péče,
  • ústavní (lůžkové) péče,
  • závodní preventivní péče,
  • neodkladné péče,
  • dopravy nemocných, raněných a rodiček,
  • lázeňské péče a
  • zajišťující léčiva a zdravotní pomůcky a stomatologické výrobky.

Ambulantní péče

V případě onemocnění se pacient obrací zpravidla nejprve na lékaře tzv. primární péče , kteří pracují v okolí jeho bydliště. Jsou to praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři (stomatologové ) a ženští lékaři (praktičtí gynekologové ).

Při výběru lékaře je ovšem třeba mít na paměti, že se lze přihlásit pouze k lékaři, který má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče s pojišťovnou, u níž je pacient pojištěn.

U všech lékařů primární péče se musí pacient nejprve zaregistrovat . Lékař může pacienta odmítnout zaregistrovat pouze v případech, kdy by jeho přijetí znamenalo pro lékaře takové pracovní zatížení, jež by mu znemožnilo kvalitní péči o tohoto pacienta či o jiné pacienty, které již ve své péči má.

Lékař ovšem nemůže odmítnout ošetření v případě neodkladné péče (úrazu, akutního náhlého onemocnění), po tomto ošetření však předává pacienta jeho ošetřujícímu lékaři. V případě odmítnutí má nemocný právo, aby mu lékař odmítnutí potvrdil písemně. Poté se může obrátit na odbor zdravotnictví místně příslušného krajského úřadu s žádostí o prošetření.

Odborného specialistu může pacient v ČR navštívit i bez doporučení lékaře primární péče.

Ústavní péče

Pokud to vyžaduje charakter onemocnění, doporučí lékař primární péče nebo ambulantní specialista pacientovi léčbu v nemocnici nebo mu přímo toto přijetí sám dohodne.

Lůžková péče je vedle nemocniční péče poskytována v síti odborných léčebných ústavů. Jde o léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, ozdravovny a noční sanatoria, léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí a lázeňské léčebny.

Pohotovostní a záchranná služba

Zdravotní péče je zajištěna i v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době mimo ordinační hodiny nebo nepřítomnosti ošetřujícího lékaře. Toto zajištění se uskutečňuje v závislosti na místních podmínkách - v menších místech se to děje obvykle ve spolupráci lékařů, kteří se navzájem zastupují, ve větších lokalitách jsou pak organizovány pohotovostní služby ve zvláštních ordinacích nebo v pohotovostní službě nemocnic. Pohotovostní služby jsou organizovány i pro náhlá onemocnění zubní.

Pro případy náhlých těžkých onemocnění, kdy se pacient nemůže sám dopravit k lékaři a kdy je nezbytné rychlé ošetření a jeho přeprava do zdravotnického zařízení, aby nedošlo k nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení jeho života, je organizována záchranná služba , jejíž pomoci se lze dovolat prostřednictvím zvláštní telefonní linky 155 .

Závodní zdravotní služba

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci a ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví na pracovišti, včetně prevence úrazů. Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců. Pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců (vstupní, průběžné a výstupní).

Lékárenské služby

Lékárenské služby zajišťují pacientům léčiva a zdravotnické prostředky, a to jak na základě lékařského předpisu tak i bez něj.

Lékárny vydávají pacientům léčiva podle předpisu buď bez úhrady, pokud je cena léčiva zdravotní pojišťovnou hrazena zcela, nebo za příslušný poplatek, pokud pojišťovna hradí pouze část ceny léčiva nebo je nehradí vůbec.

Platnost lékařského předpisu:

  • Předpis z pohotovostní služby platí  v den vydání a následující den,
  • Předpis na antibiotika platí 3 dny,
  • Všechny ostatní předpisy platí týden.

Od ledna 2008 se zavádí následující poplatky

30 Kč za návštěvu lékaře, stejně tak za recept. 60 Kč za den hospitalizace v nemocnici. 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Návštěva stomatologa je zpoplatněna specificky.

Poplatky nemusí platit následující návštěvníci:
- lidé v hmotné nouzi, kteří mají potvrzení od obecního úřadu,
- děti v dětských domovech nebo v ústavech,
- občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu.

Zároveň byla stanovena hranice 5 000 Kč, po jejímž překročení už pacient poplatky platit nebude.
 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 08.12.2009
 
 
 

Související články

 
Zdravotnictví
 
 

Zdravotní pojištění cizinců

Ať už do Česka přijíždíte jako turista, student, nebo zde hodláte pobývat přechodnou dobu či se zde...

 
 
Zdravotnictví
 
 

Plátci pojistného - situace osoby...

Zdravotní pojištění z hlediska osoby samostatně výdělečně činné.

 
 
Zdravotnictví
 
 

Princip fungování zdravotnictví

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…