HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Zdravotnictví

 

Zdravotní pojištění cizinců

 
photo:  (sxc.hu)
 

Ať už do Česka přijíždíte jako turista, student, nebo zde hodláte pobývat přechodnou dobu či se zde usídlit natrvalo, potřebujete „kartičku“, která dosvědčí, že jste zdravotně pojištěni. Pokud potřebujete akutní lékařskou pomoc a kartu pojištěnce právě nemáte u sebe, ošetřeni samozřejmě budete!

 
Zdravotní pojištění by měli mít všichni, jiná pravidla ovšem platí pro občany, kteří pocházejí ze zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, a jiná pro občany ostatních zemí. Zatímco občanům první skupiny stačí k tomu, aby zde mohli využívat lékařskou péči Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), ostatní budou mít přístup k pojištění poněkud komplikovanější (viz níže). Turisté si vystačí s cestovním pojištěním, a pokud jsou ze zemí Evropské unie, tak s kartou své zdravotní pojišťovny.

V ČR existují dva typy zdravotního pojištění:
  • povinné veřejné zdravotní pojištění; účast v něm vzniká při splnění podmínek přímo ze zákona (převažující forma);
  • cestovní zdravotní pojištění, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy:
krátkodobé
dlouhodobé

Zdravotní pojištění cizinců z EU

Nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají občané zemí EU, pokud:
  • mají trvalý pobyt na území České republiky,
  • na území České republiky nemají trvalý pobyt, avšak jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR,
  • podléhají předpisům ČR na základě nařízení EU (do této skupiny patří osoby výdělečně činné v ČR /zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné/ i osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti, tj. starobní důchody, a rodinní příslušníci všech oprávněných, tj. druhý z manželů a nezaopatřené děti).

Po příjezdu do České republiky musíte navštívit některou ze zdravotních pojišťoven a nahlásit se zde. Tato pojišťovna vám pak vydá kartičku pojištěnce, kterou se budete prokazovat při svých návštěvách u lékaře.
 

Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo EU

V České republice je ze zákona povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Cizinci, kteří získají v ČR trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí se po získání trvalého pobytu zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven. Pokud tak neučiní sami, jsou automaticky registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Cizinci bez povolení k trvalému pobytu v ČR

Cizinci bez trvalého pobytu nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, pokud nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně vznik (i ukončení) účasti v nemocenském pojištění zaměstnance, který je cizincem bez trvalého pobytu. Zdravotní pojišťovna vystaví pro tohoto pojištěnce průkaz zelené barvy. Veřejné zdravotní pojištění zaniká ukončením zaměstnání.

Po ostatních cizincích s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 30 000 eur. Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů. Komerční pojištění se od veřejného zdravotního pojištění principiálně liší, a to zejména tím, že existuje limit pojistného plnění a rozsah pokryté péče je rovněž limitován.

Existují dva základní typy pojištění:
  • zdravotní pojištění pro případ neodkladné péče,
  • zdravotní pojištění pro případ komplexní péče.

Od 1. 1. 2010 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Od tohoto data se cizinci s dlouhodobým pobytem na území ČR budou muset prokázat pouze takovým platným cestovním zdravotním pojištěním, které je uzavřeno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Jejich povinností bude předložit i doklad o zaplacení pojistného.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 18.03.2010
 
 
 

Související články

 
Zdravotnictví
 
 

Zdravotní pojištění cizinců

Ať už do Česka přijíždíte jako turista, student, nebo zde hodláte pobývat přechodnou dobu či se zde...

 
 
Zdravotnictví
 
 

Plátci pojistného - situace osoby...

Zdravotní pojištění z hlediska osoby samostatně výdělečně činné.

 
 
Zdravotnictví
 
 

Princip fungování zdravotnictví

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…