HOMEPAGE

Život a práce
 
Sehnat práci

 

Pracovní stáže a praxe

 
photo: lidé (fotolia)
 

Jak najít místo, kde absolvovat pracovní stáž či praxi.

 

Pokud chcete absolvovat v České republice pracovní praxi či stáž, máte několik možností, jak si najít toho správného zaměstnavatele:

  • Oslovit zaměstnavatele přímo – můžete např. vybírat podle žebříčku Czech TOP 100 nebo hledat ve vaší zemi firmu, která podniká i na území České republiky. V každém případě je nutné kontaktovat s vaší nabídkou vybrané firmy. K nabídce přiložte životopis, seznam osob, které mohou poskytnout reference a v dopise popište svoji představu o tom, co byste se rádi naučili.
     
  •  Kontaktovat IAESTE  (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe)  ve vaší zemi, pokud tam má svoji pobočku. IAESTE International je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví. Její hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží.  V krajním případě se můžete pokusit kontakovat IAESTE ČR a požádat je o pomoc při zprostředkování stáže.

    IAESTE byla založena v roce 1948 v Londýně a tehdejší Československo bylo zakládající zemí. Hlavním cílem IAESTE ČR je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů.

  • Kontaktovat AIESEC ve vaší zemi, pokud tam působí – AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která působí na přibližně 750 univerzitách a vysokých školách ekonomického zaměření ve více než 83 zemích světa. Byl založen s myšlenkou vzdělávání mladých lidí a jeho hlavní náplní je zprostředkovávání zahraničních odborných praxí. Student může absolvovat praxi v kterékoli zemi, kde AIESEC působí, záleží vždy na konkrétních požadavcích firmy a představách studenta o praxi.

    Protože AIESEC působí i v České republice, je možné zažádat o zprostředkování stáže v ČR přímo na vaší pobočce AIESEC.

  • Kontaktovat Národní vzdělávací fond  v České republice - Národní vzdělávací fond, o.p.s., (NVF) byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. Posláním NVF je zejména podpora konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního učení.
NVF je např. koordinátor programu  Evropské unie Leonardo da Vinci . Do programu Leonardo je zapojeno všech 27 zemí EU, dále Norsko, Lichtenštejnsko, Island a přidružené země Turecko. V rámci programu Leonardo běží i projekty stáží a výměn. Informace o programu Leonardo najdete na stránkách Evropské komise.

NVF je v České republice koordinátorem i dalších programů, zajišťujících výměnné pobyty a granty (mimo programu Leonardo da Vinci jsou to i programy Erasmus, Socrates, a Tempus) které probíhají v evropských zemích. Informace o tom, koho kontaktovat, jak žádat o grant atd. najdete na portále PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) .
 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 02.01.2010
 
 
 

Související články

 
Sehnat práci
 
 

Pracovní stáže a praxe

Jak najít místo, kde absolvovat pracovní stáž či praxi.

 
 
Rady pro získání zaměstnání
 
 

Jak najít zaměstnání v České...

Hledáte práci? Zaměstnání se nenabízí jen v inzerátech a na úřadech práce, ale také na pracovních...

 
 
Rady pro získání zaměstnání
 
 

Pracovněprávní předpisy platné v...

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…