HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství
 
Střední školy

 

Střední školy 4. díl – Gymnázia

 
photo:  (sxc.hu)
 

Už po dlouhá desetiletí jsou u nás nejžádanějším typem středních škol gymnázia. Poskytují všeobecné vzdělání a většina jejich absolventů je dobře připravena na studium na vysokých a vyšších odborných školách. Gymnaziální vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou.

 
Děti mohou studovat na třech typech gymnázií – čtyřletém, šestiletém a osmiletém. Poslední jmenované navazuje na historické kořeny gymnaziálního vzdělávání v České republice. Každoročně se sem hlásí několikanásobně vyšší počet dětí, než jaká je kapacita škol. Ti, kdo měli štěstí a byli přijati (přijímací zkoušky se konají pravidelně v dubnu), přestupují po ukončení páté třídy základní školy. V duchu tradic se třídy na gymnáziích označují latinskými názvy: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva. Postupem času k čtyřletým a osmiletým gymnáziím přibyla i gymnázia šestiletá, kam nastupují děti po ukončení sedmé třídy základní školy. Na čtyřleté gymnázia se děti hlásí v deváté třídě základní školy.

Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 se v Čechách a na Moravě začala zakládat i církevní gymnázia. První takovou školou bylo brněnské Biskupské gymnázium, na které studenti nastoupili poprvé v září roku 1990.
Velice žádaná jsou v naší zemi bilingvní a také jazyková gymnázia, kde je část předmětů vyučována v cizím jazyce, resp. je zde rozšířená výuka cizích jazyků. V nabídce nechybí ani matematická, přírodovědná, humanitní a sportovní gymnázia.

Unikátním gymnáziem je pražské Mensa gymnázium. Žádná jiná střední škola v zemi není přímo specializovaná na nadané děti, a dokonce ani žádná jiná národní Mensa na světě nemá vlastní gymnázium. Základní podmínkou pro přijetí na toto osmileté gymnázium je absolvování inteligenčního testu s výsledkem nad 130.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 01.12.2010
 
 
 

Související články

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání

1. díl – Lycea – jak u nás fungují?

 
 
Střední školy
 
 

Česká republika má Světové školy

Celkem 11 českých a moravských škol nově získalo titul  

 
Střední školy
 
 

Střední školy 4. díl – Gymnázia

Už po dlouhá desetiletí jsou u nás nejžádanějším typem středních škol  

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání 3. díl...

Výuční list nebo maturita – takto lze podle typu zakončení studia zjednodušeně rozdělit střední odborné...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…