HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství
 
Střední školy

 

Středoškolské vzdělání

 

1. díl – Lycea – jak u nás fungují?

 
Počátkem každého kalendářního roku vycházejí v Česku noviny s hodně tlustými přílohami. Velké deníky v nich vydávají seznamy středních škol a studijních oborů, na které se mohou hlásit děti po ukončení základní školní docházky. Přijímací zkoušky na tyto školy se pak obvykle konají v dubnu.

Budoucí studenti mohou vybírat z poměrně velkého počtu škol. Součástí jejich volby je i rozhodnutí pro určitý typ škol a oborů. Asi největší rozmach v posledních letech zaznamenala v Česku lycea. Jejich počet vystoupal málem geometrickou řadou. Zatímco v roce 2003 jich v České republice byla necelá stovka, během tří let se jejich počet téměř ztrojnásobil.

Lyceum lze chápat jako určitý mezistupeň mezi gymnáziem a střední odbornou školou s maturitou. Stejně jako na gymnáziích se zde vyučují všeobecné předměty, studenti však získávají odborné znalosti z oblasti technických či přírodních věd, ekonomie, zdravotnictví nebo pedagogiky. Absolventi lyceí sice nezískají kvalifikaci pro výkon povolání, nicméně se jim dostane velice dobré průpravy pro studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Statistiky ministerstva školství potvrzují, že absolventi lyceí bývají stejně úspěšní při přijímačkách na vysoké školy jako jejich kolegové z gymnázií. Oproti klasickým gymnáziím, která poskytují všeobecné vzdělání, získávají studenti lyceí hlubší znalosti v odborných předmětech, s nimiž se pak znovu setkají při studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Nejrozšířenějším typem lyceí v Česku jsou lycea ekonomická. Dalšími typy jsou lycea technická, přírodovědná, pedagogická a zdravotnická. V Praze, Ostravě a Semilech jsou otevřena waldorfská lycea. Od ostatních se kromě jiného liší tím, že jejich studenti mají více času na rozhodnutí, jakou odbornost si zvolí. Specializovat se začínají až od třetího ročníku školy.

Přehled lyceí naleznete zde (pouze v češtině).
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 23.08.2010
 
 
 

Související články

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání

1. díl – Lycea – jak u nás fungují?

 
 
Střední školy
 
 

Česká republika má Světové školy

Celkem 11 českých a moravských škol nově získalo titul  

 
Střední školy
 
 

Střední školy 4. díl – Gymnázia

Už po dlouhá desetiletí jsou u nás nejžádanějším typem středních škol  

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání 3. díl...

Výuční list nebo maturita – takto lze podle typu zakončení studia zjednodušeně rozdělit střední odborné...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…