HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství
 
Veřejné a soukromé univerzity

 

Vyšší odborné školy

 
photo:  (sxc.hu)
 

Vyšší odborné školy připravují studenty na výkon specializovaných odborných profesí. Absolventi středních škol, kteří své vzdělání ukončili maturitní zkouškou, zde získají vyšší odborné vzdělání uzavřené absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista (DiS).

 
Vyšší odborné školy existují v Česku teprve od roku 1995. Výhodou tohoto typu studia oproti vysokým školám je zejména vysoký podíl praxe v reálných pracovních podmínkách. Studenti tak získají nejen praktické zkušenosti ve svém oboru, ale díky praxi také užitečné kontakty ve firmách a podnicích, které využijí při hledání pracovního místa po ukončení studia. Skutečnost, že firmy v Česku k praxi svých potenciálních zaměstnanců hodně přihlížejí, potvrzuje i fakt, že v letech ekonomické krize počet nezaměstnaných absolventů vyšších odborných škol klesal.

Vyšší odborné školy nabízejí řadu rozmanitých oborů – především z oblasti ekonomické a finanční, ale jsou tu i obory veřejnosprávní, sociální, knihovnické, zdravotnické, pedagogické a také třeba literární či herecké. Velice žádané jsou gastronomie, hotelnictví a turismus, které ostatně vykazují nejmenší počet nezaměstnaných absolventů.

Zájemci o studium na vyšších odborných školách se musí připravit na to, že se zde platí školné. A to i na státních a církevních školách, kde se školné pohybuje většinou v rozmezí 2 500 až 5 000 Kč ročně. Na soukromých VOŠ se většinou jedná o 15 000 až 30 000 Kč, může to být ale i více. Seznam vyšších odborných škol, včetně oborů, které otevírají, výše školného a adres naleznete zde.

Na vyšší odborné školy se hlásí zejména studenti, kteří se nedostali na vysokou školu. Přijímací zkoušky probíhají obvykle v červnu. Velice často bývá v srpnu vyhlášeno další kolo přijímacích pohovorů, právě kvůli studentům, kteří chtějí dál studovat, ale na vysokou školu  nebyli přijati.

Některé školy zkoušky nevypisují a přijímají uchazeče na základě výsledků ze střední školy nebo podle maturitního vysvědčení. Jinde na přijímacích zkouškách testují znalost cizího jazyka a speciální vědomosti v oboru (matematika, společenské vědy apod.). Některé školy navíc požadují kromě písemného testu také ústní pohovor, případně talentové zkoušky.

Titul DiS. nemá stejnou hodnotu jako titul bakaláře (Bc.), který lze získat studiem na vysoké škole (většinou lze tento titul získat po třech letech studia a po složení státních bakalářských zkoušek). Roste však počet vysokých škol, které ke vzdělání nabytému na VOŠ přihlížejí. Bakalářské studium se tak pro absolventa vyšší odborné školy může zkrátit na 1 až 1,5 roku.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Zdroj: www.nuov.cz
 
Přidáno: 02.01.2011
 
 
 

Související články

 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy připravují studenty na výkon specializovaných odborných profesí. Absolventi

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Nejžádanější studijní obory

Právo, medicína a umění – obory, které nejvíc táhnou mladé lidi

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Kredit soukromých vysokých škol roste

Dvě soukromé univerzity a více než čtyřicet soukromých vysokých škol stále více konkurují zavedeným...

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Nejvýznamnější vzdělávací instituce

České vzdělávací instituce jsou známé a vyhledávané z různých důvodů, například pro svou dlouhodobou...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…