HOMEPAGE

Život a práce
 
Věda a výzkum

 

Systém Galileo je v Praze

 
photo:  (sxc.hu)
 

Počátkem září v Praze začala naplno fungovat evropská centrála navigačního systému Galileo. Evropská agentura GSA se tak stala vůbec první institucí Evropské unie, která má sídlo na území České republiky. Středisko bylo slavnostně otevřeno za účasti předních českých politických a vědeckých špiček 6. září 2012.

 
Navigační systém Galileo je evropský autonomní Globální družicový polohový systém (GNSS), který by měl být nezávislou obdobou amerického systému Navstar GPS a ruského systému GLONASS. Projekt byl pojmenován podle toskánského vědce Galilea Galileiho proto, že se mimo jiné zajímal i o problémy námořní navigace.

Systém Galileo bude tvořit 30 satelitů obíhajících ve výšce 23 tisíc kilometrů nad Zemí. Dva satelity už ve vesmíru jsou, dalších 28 by se tam mělo dostat do roku 2019. Uživateli by měl Galileo pomoci určit jeho aktuální polohu s odchylkou menší než jeden metr.

Evropský civilní družicový navigační systém GALILEO má poskytovat celkem 5 druhů služeb:
  • Základní služba (Open Service - OS) – základní signál, poskytovaný zdarma;
  • Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti (Safety of Life Service - SoL ) – má zlepšovat základní službu OS. Během několika sekund má varovat uživatele v případě, že z nějakého důvodu dojde k nedodržení garantovaných limitů systému (přesnost apod.). Využití: řízení letového provozu, automatické systémy přistávání letadel apod.;
  • Komerční služba (Commercial Service - CS ) – na rozdíl od služby základní využívá ještě další dva signály. Tyto signály jsou chráněny díky komerčnímu kódování, které bude řízeno poskytovateli služeb a budoucím Galileo operátorem. Přístup je kontrolován na úrovni přijímače, kde se využívá přístupového klíče;
  • Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service - PRS ) – dva šifrované signály, s kontrolovaným přístupem a dlouhodobou podporou, určené pro státem vybrané uživatele, především pro bezpečnostní složky státu;
  • Vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescue Service - SAR ) – služba nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové záchranné služby COSPAS/SARSAT s možností oboustranné komunikace.
Čeští odborníci už dávno pracují i na dalších aplikacích, které by systém Galileo mohl poskytovat: Ve Fakultní nemocnici Motol je testován náramek pro nemocné epilepsií. Ten by měl v případě záchvatu vyslat varovný signál rodičům či lékařům nejen o poloze postiženého, ale i o intenzitě epileptického záchvatu. Obratem by měl také vyhodnotit, kde je možné poskytnout nejrychlejší pomoc.

V českém kole mezinárodní soutěže o nejlepší aplikace satelitních navigačních systémů získala cenu i aplikace, na níž se podílela Univerzita obrany Brno. Aplikace umožňuje efektivní svoz balíků slámy z polí díky zachycení jejich přesné geografické polohy. Jednoduchý nápad umožní kromě úspory pohonných hmot i nižší zatížení krajiny zemědělskou technikou.

O mezinárodní soutěži pro aplikace k navigačním systémům se více dozvíte zde.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Zdroj: www.czechspaceportal.cz
 
Přidáno: 30.09.2012
 
 
 

Související články

 
Úspěchy české vědy
 
 
 
Osobnosti historie
 
 

Johann Gregor Mendel, zakladatel...

Současník Darwina, přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti, mnich a také opat...

 
 
Věda a výzkum
 
 

Česká věda přišla o dvě významné...

Antonín Holý a Čestmír Šimáně, dvě z nejvýznamnějších osobností české, ale i světové vědy, zemřeli krátce...

 
 
Věda a výzkum
 
 

Systém Galileo je v Praze

Počátkem září v Praze začala naplno fungovat evropská centrála navigačního systému Galileo.  

Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…