HOMEPAGE

Život a práce
 
Věda a výzkum
 
Úspěchy české vědy

 

Nejvyšší vědecká cena – Česká hlava

 
photo:  (www.ceskahlava.cz)
 

Získat titul Česká hlava je v České republice považováno za mimořádný úspěch, je to totiž nejvyšší vědecké ocenění, o němž se někdy mluví také jako o české Nobelově ceně.

 
Česká hlava vznikla v roce 2002 jako projekt na podporu vědecké a technické inteligence. V rámci něj je udělováno několik cen, z nichž nejprestižnější je Národní cena vlády Česká hlava, kterou uděluje Vláda České republiky.
Toto jsou aktuální soutěžní kategorie:

- Národní cena vlády Česká hlava
- Invence, cena Kapsch
- Patria, cena Skupiny ČEZ
- Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
- Cena ministra životního prostředí ČR

- Doctorandus, cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
- Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava

 
S Českou hlavou úzce souvisí i projekt České hlavičky, v němž jsou oceňováni studenti základních a středních škol, kteří se zabývají vědou a výzkumem a kteří svou prací zaujali odbornou porotu.

Vyhlašování cen Česká hlava je každoročně spojeno s významnou společenskou událostí – slavnostním galavečerem, kterého se mimo jiné účastní i členové vlády. Veřejnoprávní Česká televize jej přenáší v hlavním vysílacím čase.

V roce 2013 se laureátem ceny nejvyšší, tedy Národní ceny vlády Česká hlava, stal Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult. z Filosofického ústavu Akademie věd ČR – Centrum medievistických studií Praha. Profesor Šmahel je vynikající český historik, který se specializuje na dějiny středověku, hlavně pak na období vlády lucemburské dynastie a české reformace.

Cenu Invence firmy Kapsch, s.r.o., za mimořádný vědecký počin posledních let obdržela Ing. Ilona Millerová, DrSc. z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop, a Ing. Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. 
 
Tradičně je udělována i cena Patria, a to vědecké či manažerské osobnosti, která se výrazně prosadila v zahraničí. V roce 201š cenu obdržel Prof. Mikuláš Popovič MD, PhD. (Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore). Jeho první objev prokázal odpovědnost lidského retroviru za vznik leukémie dospělých T buněk (bílé krvinky ze skupiny lymfocytů). Od tohoto zjištění vedla cesta k určení retrovirového původce onemocnění AIDS. Prof. Popovič jako první prokázal podmínky, za kterých se HIV může kvantově šířit. Tohoto zjištění bylo využito pro sestavení prvního diagnostického testu pro HIV infekci. Díky rychlému zavedení testu do praxe, zvláště v USA, se podařilo zabránit tomu nejhoršímu – šíření HIV infekce v důsledku infuze krevních preparátů. 

S dalšími cenami a oceněnými se můžete seznámit zde.
 
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: www.ceskahlava.cz
 
Přidáno: 03.01.2014
 
 
 

Související články

 
Úspěchy české vědy
 
 
 
Osobnosti historie
 
 

Johann Gregor Mendel, zakladatel...

Současník Darwina, přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti, mnich a také opat...

 
 
Úspěchy české vědy
 
 

IKEM – zkratka pro záchranu životů

Zkratku IKEM Češi ve své řeči používají úplně běžně. Patrně ne každý by ovšem dokázal vysvětlit, co tato...

 
 
Úspěchy české vědy
 
 

Český patent výroby nanovláken zaujal...

Český vynález, který v laboratorním srovnání vykazuje až desetkrát větší produkci nanovláken oproti...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…