HOMEPAGE

Život a práce
 
Věda a výzkum
 
Úspěchy české vědy

 

Osobnosti současnosti

 
photo:  ()
 

V dnešní době jsou čeští vědci součástí mnoha týmů, které se podílejí na vývojí klíčových technologií. Do naprosté světové špičky patří zejména čeští chemici, jejichž renomé i výsledky jsou nepřehlédnutelné. Kteří vědci a vědkyně současnosti překvapují svou pílí a výsledky celý svět?

 

RNDr. Antonín Holý, DrSc.

obor: chemie

Za velkou současnou osobnost naší vědy, která spojuje odkaz významných českých vědců z druhé poloviny 20. století s novou, nastupující vědeckou generací, již pevně spjatou se světovým a zejména evropským vědeckým životem, lze označit prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., který byl žákem a následovníkem Františka Šorma, zakladatele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Profesor Antonín Holý je autorem více než 400 vědeckých prací a 60 patentů , je nejcitovanějším českým vědcem posledních let. Z jeho biochemické laboratoře vzešlo již několik nových antivirových látek, které vytvořily základ nových léků. Známé jsou zejména léky proti AIDS a hepatitidě typu B. Profesor Holý získal mnohá ocenění v zahraničí i doma. Za lék proti AIDS obdržel v roce 2001 prestižní Descartesovu cenu EU.

Prof. RNDr. Helena Illnerová , DrSc.

obor: fyziologie

Hlavním oborem jejího odborného zájmu je časový program savců včetně člověka , tj. řízení a molekulární mechanismy cirkadiánních, tj. zhruba denních rytmů a rytmů sezónních a jejich synchronizace s vnějším dnem. Publikovala přes 100 článků v impaktovaných časopisech , jednu monografii a více kapitol v knihách a dle databáze ISI (publikující data významná pro vědecký výzkum) je od roku 1981 veškerý ohlas na tyto práce vyšší než 2000.

Je členkou Poradního výboru Společnosti pro výzkum biologických rytmů se sídlem v USA , výboru Klubu melatoninu se sídlem ve Francii, členkou Učené společnosti České republiky apod. Je zvána jako přednášející nebo předsedající sekcí na četné mezinárodní konference a sympozia, například od roku 1989 na Gordon konference (již čtyřikrát), na Evropský endokrinologický kongres (již dvakrát), na NIH a Cold Spring Harbour konferenci apod.

Prof. RNDr. František Šmahel , DrSc.

obor: dějiny středověku

Věnuje se historii pozdního středověku, rané reformace a renesance, zabývá se též dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověké filozofie. Je autorem 18 knižních publikací a několika set studií (cizojazyčných), od roku 1990 je také redaktorem Českého časopisu historického. Působí jako hostující profesor na All Souls College v Oxfordu, College de France, Katholische Universität Freiburg aj.

RNDr. Antonín Šimůnek , CSc.

obor: fyzika pevných látek

Zabývá se teorií pevných látek, elektronovými a strukturními vlastnostmi pevných látek a rentgenovou spektroskopií pevných látek. Publikoval přes 90 článků v zahraničních (refereed) časopisech.

Dlouhodobě spolupracuje (společné publikace) s pracovišti Ludwig-Maximilians-Universität München, Martin-Luther-Universität Halle, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Université P.et M. Curie Paris and Universität Wien. Jeho biografický profil byl zařazen do prestižní publikace Who’s Who in the World a ve Who’s Who in Science and Technology.

Ing. Blanka Wichterlová , DrSc.

obor: fyzikální chemie

Blanka Wichterlová se zabývá výzkumem heterogenní katalýzy se zaměřením na strukturní a zejména spektrální analýzu pevných látek a objasňování vztahů mezi jejich strukturou a aktivitou-selektivitou v kysele a redox katalyzovaných reakcích. Publikovala více než 150 vědeckých prací, 5 patentů a několik přehledů. V roce 1992 byla konsultantem UNIDO projektu v Indii, v letech 2001-2004 koordinovala EU projekt v oblasti redox katalýzy.

RNDr. Márian Karlický , DrSc.

obor: sluneční fyzika

Marian Karlický pracuje v oblasti studia slunečních erupcí, slunečních radiových vzplanutí a plazmové astrofyziky. V této oblasti vypracoval několik numerických kódů, které použil k řešení řady úkolů sluneční fyziky, např. k popisu rekonexe magnetického pole a efektů svazků částic. Pracuje také v oboru sluneční radioastronomie.

Ph.D. RNDr. Petr Hájek, CSc.

obor: matematika

Profesor Petr Hájek je vysoce mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, jejíž výsledky práce obohatily lidské poznání v oblasti základů matematiky, ovlivnily směr výzkumu v matematické logice a mají zásadní praktické důsledky pro aplikace v umělé inteligenci.

Je členem Učené společnosti České republiky (od 1996), Academia Europea, Association for Symbolic Logic, aj. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT a Technické univerzitě ve Vídni (čestný profesor).

Profesor Petr Hájek obdržel v roce 2006 od prezidenta republiky Medaili za zásluhy o stát udělovanou každoročně v Den české státnosti 28. října.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 01.01.2010
 
 
 

Související články

 
Úspěchy české vědy
 
 
 
Osobnosti historie
 
 

Johann Gregor Mendel, zakladatel...

Současník Darwina, přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti, mnich a také opat...

 
 
Úspěchy české vědy
 
 

IKEM – zkratka pro záchranu životů

Zkratku IKEM Češi ve své řeči používají úplně běžně. Patrně ne každý by ovšem dokázal vysvětlit, co tato...

 
 
Úspěchy české vědy
 
 

Český patent výroby nanovláken zaujal...

Český vynález, který v laboratorním srovnání vykazuje až desetkrát větší produkci nanovláken oproti...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…