HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR

 

"Sametová" revoluce a její důsledky

 
photo:  ()
 

Dne 17. listopadu 1989 režim vytvořený Komunistickou stranou tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Na protest proti brutalitě zásahu vyšli lidé do ulic - začaly demonstrace a stávky v mnoha městech v Československu.

 
V tzv. sametové revoluci se komunisté vzdali nároku na absolutní politickou moc. Režim byl vyčerpaný a neměl sílu jít do mocenského střetu s celou společností. Obnovily se politické strany a v roce 1990 byly uspořádány první svobodné volby . Prezidentem se stal Václav Havel, který vedl i jednání s představiteli komunistické vlády. Budoucí politické strany vznikly ze sdružení stejně smýšlejících lidí organizovaných v českém Občanském fóru a slovenské Verejnosti proti násiliu .

Politickým reprezentacím českého a slovenského národa se nepodařilo najít oboustranně výhodný model soužití českého a slovenského národa. Následkem toho byl organizovaný a spořádaný rozpad společného československého státu .

Od 1. ledna 1993 tak existují samostatná Česká republika a Slovenská republika . Cílem obou se stala integrace do evropských společenství a bezpečnostních struktur. Vzájemné vztahy zůstaly  nadstandardní i díky částečnému promíšení obyvatelstva za téměř 90 let soužití.

Dne 12. března 1999 byla Česká republika přijata za člena Severoatlantické aliance . Česká republika dnes není jen formálním členem NATO nebo OSN. Její jednotky se zúčastnily či účastní misí v Iráku, Chorvatsku, Kosovu, Afghánistánu a v mnoha dalších zemích.

Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku uzavřena Dohoda o přidružení České republiky k Evropským společenstvím. V platnost vstoupila 1. února 1995. Členem Evropské unie se Česká republika stala 1. května 2004 společně s dalšími devíti státy a završila tak proces přibližování k Evropskému společenství.

V současné době je Česká republika plně demokratickým státem se stabilní politickou kulturou a rostoucí ekonomickou silou . Dostavují se pozitivní výsledky ekonomické transformace i demokratické správy státu - je patrná rostoucí tendence životní úrovně obyvatelstva. Ta se již nyní blíží některým standardům Evropské unie.
 
 
Autor:
 
Přidáno: 05.01.2010
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…