HOMEPAGE

Life&Work
 
Getting a job
 
Advice on how to get a job

 

Jak najít zaměstnání v České republice

 
photo:  (dzob.cz)
 

Hledáte práci? Zaměstnání se nenabízí jen v inzerátech a na úřadech práce, ale také na pracovních veletrzích či dnech otevřených dveří přímo ve firmách. Nejvíc informací najdete na internetu.

 
Cizinci, kteří jsou občany nečlenských zemí EU, mají možnost hledat zaměstnání na území České republiky v databázi volných míst zde. Databáze využívá informace ze všech úřadů práce v ČR. Hledání na této stránce je nastaveno tak, aby se automaticky vybírala místa vhodná pro cizince, tj. ta volná místa, která je zaměstnavatel ochoten obsadit i cizinci.

Internet

Jedním z nejvyužívanějších a nejefektivnějších médií při hledání práce je internet. Procházejte si tedy pracovní portály, například

www.prace.cz
www.jobs.cz
www.dobraprace.cz
www.dzob.cz
www.monster.cz
www.profesia.cz
www.jobdnes.cz

Pracovních portálů samozřejmě najdete mnohem více, ale je dobré vybírat z větších a renomovanějších. Práci na těchto portálech můžete vybírat podle oboru, regionu, názvů firem nebo podle klíčových slov. Hledání vám usnadní také takzvaný ‚agent‘, což je vyhledávací filtr. Zadáte své požadavky a spustíte ‚agenta‘. Nabídky odpovídající vašemu zadání vyhledá za vás. Na těchto portálech získáte i další cenné informace, například jak napsat životopis, co by měl obsahovat motivační dopis, jak se připravit na pohovor a mnoho dalšího.

Práci prostřednictvím internetu ovšem najdete i jinde. Především přímo na stránkách firem, státních úřadů a jiných institucí v rubrice nazvané například Volná místa či Kariéra. Nabízí se ještě třetí způsob jak internet při hledání pracovních příležitostí využít, a to uveřejnění nabídky na specializované servery.

Personální agentura

Další, dnes velmi často využívanou možností je zprostředkování práce přes personální agenturu. Pracovníci agentur obvykle hovoří také anglicky, případně dalším světovým jazykem, proto je to nejlepší cesta pro cizince, jak si snáze najít nebo vybrat práci. Agentur je bezpočet, výběru tedy věnujte dostatek času. Prvním kolem pro výběr by mělo být seznámení s agenturami prostřednictvím jejich internetových stránek. Podle oborů a typů nabízených míst můžete vyselektovat ty, které jsou pro vás zajímavé. U těch si stránky projděte podrobněji, podívejte se na způsob prezentace. I v této fázi můžete okruh pro výběr opět zúžit.

Významné personální agentury:

www.monster.cz
www.adecco.cz
www.syn.cz
www.hays.cz
www.stimul.cz
www.roberthalf.cz
www.axial.cz

Další informace získáte zatelefonováním do vybraných agentur. Ptejte se, na jaké obory se agentura specializuje, jaké pozice nejčastěji obsazuje, jaký je přesně postup hledání práce pro zájemce či jak probíhá výběrové řízení. Podle odpovědí a vůbec podle toho, jak s vámi lidé z agentur hovoří, si vyberte, které postoupí do „finále“. Ty se vyplatí navštívit osobně, užší kontakt byste měli navázat jen s těmi, které vám mohou skutečně pomoci. Určitě se zajímejte o reference agentury, pro kterou jste se rozhodli.

Tištěná média

Dalším zdrojem při hledání práce jsou také inzeráty v tisku. Nejvíce inzerátů najdete v denících v rubrikách nazvaných Kariéra, Zaměstnání a podobně, například v titulech MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo, apod. Někdy tu bývají otištěné inzeráty i v angličtině či němčině. Úzce specializované pozice v konkrétních oborech bývají inzerované spíše v odborných časopisech. Opačným pólem jsou potom čistě inzertní časopisy. V těch bývají naopak nabídky na méně kvalifikované práce. Vyberte si tedy jen ta média, kde lze předpokládat prezentaci nabídek, které vás osloví, a ty potom kupujte pravidelně.

V současné době přináší mnoho tištěných médií i přehled o nabídkách práce na svých internetových stránkách, například:

www.kariera.ihned.cz 
www.jobdnes.idnes.cz/prace
www.novinky.cz/kariera

Další možnosti

Vydat se můžete i opačnou cestou – přímo oslovit firmy, v nichž byste chtěli pracovat. Musíte ovšem přesně vědět, co byste chtěli v takové společnosti dělat, a podpořit své tvrzení argumenty.

Některé firmy tomuto přímému hledání napomáhají samy formou dnů otevřených dveří. Informují o něm na svých webových stránkách, případně v tisku a na internetu. Pokud se rozhodnete na takovou akci jít, připravte se, jako byste šli na pohovor. Jinými slovy, vhodně se oblečte, vezměte s sebou životopis a připravte si odpovědi na otázky, které obvykle padají u přijímacích pohovorů. Personalisté, a často i vedení firmy, na dni otevřených dveří určitě nebudou chybět.

Vypravit se můžete také na veletrh pracovních příležitostí Jobdays, který se koná vždy na jaře v Praze. Všechny dosud jmenované možnosti může využít každý, Čech i cizinec.

Úřady práce a cizinci

Jinak je tomu při hledání pracovních příležitostí přes úřad práce. Tuto možnost mohou využívat pouze Češi a ti cizinci, kteří mají podle zákona stejné postavení jako občan ČR. Detailní informace k této formě zprostředkování zaměstnání najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a na integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

Znamená to tedy, že cizinec má stejné postavení jako občan ČR tehdy, má-li v ČR povolen trvalý pobyt nebo je občanem EU nebo mu byl udělen azyl, případně mu toto postavení garantuje mezinárodní smlouva, což platí například pro občany Slovenské republiky. Ostatní cizinci musí mít v České republice povolení k zaměstnání a povolení k pobytu.

Cizinec, který má stejné postavení jako občan a podává si žádost o zprostředkování zaměstnání, musí předložit i doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého (hlášeného) pobytu. Dále předkládá doklad o ukončení zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, doklady o kvalifikaci (maturitní vysvědčení, výuční list, diplom apod.); osoby pečující o děti do patnácti let navíc dokládají rodné listy dětí, osoby se zdravotním omezením lékařský posudek vydaný ošetřujícím lékařem, osoby se zdravotním postižením rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o uznání částečné nebo plné invalidity nebo rozhodnutí o uznání osoby zdravotně znevýhodněnou.

Pokud je uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů, stát za něj hradí zdravotní i sociální pojištění po dobu vedení v této evidenci.

 
 
Author: Dana Jakešová
 
Added: 21.02.2010
 
 
 

Related articles

 
Getting a job
 
 

Internships and work experience

How to find a place for your internship or work experience.

 
 
Advice on how to get a job
 
 

Jak najít zaměstnání v České...

Hledáte práci? Zaměstnání se nenabízí jen v inzerátech a na úřadech práce, ale také na pracovních...

 
 
How things work here
 
 

Sickness insurance

Sickness insurance is paid to provide for situations when an adult in temporarily incapable of work due...

 
 
Advice on how to get a job
 
 

Labour Law Regulations Valid in the...

The relations between employees and employers in the Czech Republic are governed by the labour law...

 
Most favourite

History of Czech fine art

What happened in the realm of fine art at the very beginning of the Czech…

Climate

The Czech Republic is a landlocked country located in moderate geographical…

The most significant current discoveries

During the last decade, Czech science has made many revolutionary discoveries…

Czech language

The Czech language belongs to the group of West Slavic languages. From another…